11 lis 2009

The Seventh IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications

Przyjęto do druku nasz kolejny artykuł na temat ekstrakcji mowy z ze sztucznie zaszumionego sygnału przy pomocy dwóch oddalonych od siebie filtrów. Ten artykuł opisuje 2 nowe podejścia: analizę cross-correlation sygnałów z obu mikrofonów i zastosowanie filtrów adaptacyjnych.

R. Samborski, M. Ziolko, B. Ziolko, J. Galka "Speech Extraction From Jammed Signals In Dual-Microphone Systems", The Seventh IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications , Innsbruck, 2010.

Brak komentarzy: