29 sty 2010

Konferencja KU KDM'10

Nasz artykuł na temat obliczeń prowadzonych na superkomputerach został przyjęty na konferencję KU KDM'10.

27 sty 2010

Najlepszy zawód na świecie

"Zawodem o największych perspektywach jeszcze na wiele lat jest specjalista IT, i dotyczy to również Polski - powiedział Orłowski. Dodał, że przedsiębiorcy zarówno w Polsce, jak i za granicą, oczekują od rządów zmiany systemu edukacji tak, by kształcił on specjalistów od zarządzania produkcją, ograniczania ryzyka, optymalizacji zatrudnienia, inżynierów."


- tvn24

25 sty 2010

Typy przejść fonemów i trudności w ich wykrywaniu

Nasz artykuł na temat skuteczności segmentacji na głoski z wykorzystaniem metody opartej na dyskretnej transfomacji falkowej, w zależności od typów graniczących ze sobą fonemów został przyjęty na Melecon.

8 sty 2010

Pol-nord

"Studenci oraz młodzi inżynierowie zainteresowani komercjalizacją wynalazków mogą wziąć udział w projekcie Pol-Nord Bridge. Zorganizowane przez nich grupy już w marcu wyjadą na dwutygodniowe staże, podczas których zaprezentują inwestorom i przedsiębiorcom wyselekcjonowane przez siebie innowacje lub wynalazki gotowe do wdrożenia w gospodarce.

Pol-Nord Bridge to nowatorska inicjatywa Politechniki Warszawskiej(PW) oraz norweskiego Norwegian University of Science and Technology z Trondheim (NTNU), która ma wykształcić grupę specjalistów z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz popularyzować tę tematykę w środowisku studenckim.

Projekt jest skierowany głównie do młodych inżynierów, zainteresowanych komercjalizacją wynalazków, również własnych, a także do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które odbędą się w obu krajach marcu i październiku 2010 roku. Zdobędą tam umiejętności z zakresu kompleksowego wdrażania innowacji; będą poznawali specyfikę dziedzin takich jak: wycena wartości wynalazku/innowacji, ocena możliwości jego komercjalizacji, przygotowywanie biznesplanu i umieszczanie nowego produktu na rynku. Dowiedzą się również, jak sprzedawać innowacyjen pomysły i jak na nich zarabiać.

Osoby, które chcą wziąć udział w programie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu, a w nim krótko przedstawić swoją sylwetkę. W ciągu kilku dni otrzymają odpowiedź wraz z zaproszeniem na około 15 minutową rozmowę w języku angielskim. Po zakończeniu spotkań z wszystkimi kandydatami, otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do programu.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie: www.pol-nord.eu/index.php"


- pap