8 sty 2010

Pol-nord

"Studenci oraz młodzi inżynierowie zainteresowani komercjalizacją wynalazków mogą wziąć udział w projekcie Pol-Nord Bridge. Zorganizowane przez nich grupy już w marcu wyjadą na dwutygodniowe staże, podczas których zaprezentują inwestorom i przedsiębiorcom wyselekcjonowane przez siebie innowacje lub wynalazki gotowe do wdrożenia w gospodarce.

Pol-Nord Bridge to nowatorska inicjatywa Politechniki Warszawskiej(PW) oraz norweskiego Norwegian University of Science and Technology z Trondheim (NTNU), która ma wykształcić grupę specjalistów z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz popularyzować tę tematykę w środowisku studenckim.

Projekt jest skierowany głównie do młodych inżynierów, zainteresowanych komercjalizacją wynalazków, również własnych, a także do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które odbędą się w obu krajach marcu i październiku 2010 roku. Zdobędą tam umiejętności z zakresu kompleksowego wdrażania innowacji; będą poznawali specyfikę dziedzin takich jak: wycena wartości wynalazku/innowacji, ocena możliwości jego komercjalizacji, przygotowywanie biznesplanu i umieszczanie nowego produktu na rynku. Dowiedzą się również, jak sprzedawać innowacyjen pomysły i jak na nich zarabiać.

Osoby, które chcą wziąć udział w programie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu, a w nim krótko przedstawić swoją sylwetkę. W ciągu kilku dni otrzymają odpowiedź wraz z zaproszeniem na około 15 minutową rozmowę w języku angielskim. Po zakończeniu spotkań z wszystkimi kandydatami, otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do programu.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie: www.pol-nord.eu/index.php"


- pap

Brak komentarzy: