9 lip 2010

Interspeech 2010

Naszym dużym sukcesem było przyjęcie artykułu "Perceptual Wavelet Decomposition for Speech Segmentation" na Interspeech 2010, ponieważ jest to najbardziej ceniona konferencja w dziedzinie przetwarzania języka mówionego na świecie. Prawie połowa nadesłanych prac została odrzucona. Artykuł opisuje modyfikację transformaty falkowej dostosowującą ją do lepszego scharakteryzowania sygnału mowy i umożliwiając trafniejszą segmentację.

Brak komentarzy: