8 wrz 2011

Zlecenie programistyczne

Poszukujemy firmy do realizacji niewielkiego zlecenia programistycznego według poniższej specyfikacji. Prosimy o wysyłanie skan podpisanej ręcznie oferty z proponowaną ceną i okresem realizacji na konto bziolko na serwerze agh.

Specyfikacja Analizatora Algorytmów Segmentacji ASR AGH

System operacyjny: Windows 7
Program ma sprawdzać skuteczność metody dzielenia na fonemy opracowanej na AGH poprzez porównanie z ręcznie anotowanymi danymi w standardzie MLF.

Opis działania:
Program wczytuje 2 grupy plików MLF - pliki z danymi wzorcowymi i pliki analizowane. Następnie porównuje czasy tych samych fonemów w obu wersjach.
Program prezentuje statystyczną ocenę tego porównania: ilość segmentów zgodnych i niezgodnych, średnie odchylenie, maksymalne i minimalne, zarówno dla pojedynczych typów fonemów indywidualnie, jak i wspólnie dla całości alfabetu fonetycznego.

Dodatkowo program umożliwia wyświetlenie dla każdego typu fonemów listy miejsc i podglądu plików MLF dla których wystąpiły różnice w czasie trwania fonemu wraz z informacją o tej różnicy.

Program generuje także statystyki kontekstowe – umożliwia wybór informacji o różnicach w czasach trwania segmentów w zależności od lewego i prawego kontekstu występowania fonemu (domyślne ustawienie dla prezentacji: wszystkie konteksty).

Uwagi: Zlecenie zakłada przekazanie kodu źródłowego, który może podlegać dalszej pracy zespołu DSP AGH. Zlecenie zakłada także możliwość dalszej sprzedaży przez AGH wykonanego oprogramowania. W wykonaniu zlecenia nie mogą brać udziału pracownicy AGH.

Brak komentarzy: