17 paź 2011

LTC 2011 w Poznaniu

Nasz artykuł "Impact of choice of training data and patterns reduction in speaker dependent speech recognition" został przyjęty na 5th Language & Technology Conference w Poznaniu. Praca prezentuje wyniku eksperymentów wykorzystania różnych baz wzorców akustycznych w rozpoznawaniu mowy.