12 mar 2012

TOP 500 Innovators

Zostałem zakwalifikowany do programu TOP 500 Innovators -
" [...] dwumiesięcznym programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities) takich jak Stanford University.

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Uczestnik programu w ciągu miesiąca po powrocie do Polski sporządza założenia planu komercjalizacji badań lub założenia planu poprawy efektywności działań centrum transferu technologii z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania programu."


Informacje na stronie AGH.

Brak komentarzy: