10 maj 2012

Nasz artykuł "CONFIDENCE MEASURE BY SUBSTRING COMPARISON FOR AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION" został przyjęty na konferencji ICALIP 2012. Artykuł opisuje eksperymentalną ocenę hipotez rozpoznań na podstawie analizy podobnych ciągów fonemów w najbardziej prawdopodobnych hipotezach i porównaniu ich prawdopodobieństw.

Brak komentarzy: