27 sie 2012

Warsztaty "Rozpoznawanie mowy i mówców"

Warsztaty Rozpoznawanie mowy i mówców odbędą się w dniach 17-18 września 2012 roku w Poznaniu w sali konferencyjnej przy ul. Noskowskiego 10. Organizatorem warsztatów jest Laboratorium Zintegrowanych Systemów Przetwarzania Języka i Mowy działające przy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Więcej informacji na stronie PTFon.

13 sie 2012

Komunikacja, a komputer i matematyka


Fragment książki "Przetwarzanie mowy" B. Ziółko i M. Ziółko

Przedstawiciele nauk społecznych i językoznawcy już wiele lat temu starali się opisać język w sposób algorytmiczny. Opracowano wiele modeli i schematów komunikacji głosowej. Zaproponowano algorytmy mające na celu efektywniejsze wpływanie na odbiorców. Wiele z modeli przedstawiono w bardzo ścisły sposób, oparty o matematyczny zapis.

Technologia i matematyka wkroczyła także w zagadnienia łączności głosowej między ludźmi, ze względu na rozwój telekomunikacji. Potrzeba kompresji przesyłanego sygnału mowy była jednym z bodźców do modelowania mowy i języka. Metody automatycznego wydobywania wiedzy z tekstów zapoczątkowały wiele kolejnych modeli atematycznych opisu języka naturalnego. W ten sposób ludzkość podjęła się usystematyzowania tego, co w swej naturze nie jest schematyczne, czyli języka naturalnego.

Kolejnym krokiem stosowania matematyki w opisie ludzkiego języka, było pojawienie się komunikacji człowieka z maszyną, bądź komputerem. Tutaj algorytmy nie służą już jako pomoc i dodatkowe narzędzia przy komunikacji między ludźmi. To urządzenie techniczne ma prowadzić dialog z człowiekiem według zasad ludzkich. Komunikacja człowieka z komputerem od początku stawała się coraz bardziej ludzka, a coraz mniej komputerowa. Początki sięgają kodowania w systemie binarnym, które z czasem rozwinęło się w podstawowe języki programowania, trochę przyjaźniejsze człowiekowi. Następnie pojawiały się języki programowania coraz bardziej przypominające język naturalny, aż do języków obiektowo zorientowanych i skryptowych. Podobna ewolucja przebiegała w systemach operacyjnych, od trybów tekstowych po interfejsy graficzne, będące utrudnieniem dla komputera, ale ułatwieniem dla człowieka. 

Wszystkie te procesy powodują, że komputer musi coraz częściej uczyć się ludzkich metod komunikacji, aby symulować je z jak największą ułudą człowieczeństwa. Ma to ułatwić nieprzeszkolonym użytkownikom korzystanie z komputera.

3 sie 2012

Inżynieria akustyczna wśród najlepszych


Kierunki na AGH na które było się najtrudniej dostać w tym roku:

1. Informatyka 905 punktów
   Automatyka i Robotyka 905 punktów
2. Informatyka Stosowana 888 punktów
3. Inżynieria Akustyczna 880 punktów
   Mechatronika 880 punktów

Warto podkreślić, że na Inżynierii Akustycznej przyjmowano jedynie kandydatów pierwszego wyboru. Przyjętym gratulujemy, ciesząc się, że Inżynieria Akustyczna w kolejnej rekrutacji nieustannie zalicza się do grona najbardziej elitarnych kierunków studiów.

AGH najlepszą polską uczelnią techniczną

AGH ponownie zostało sklasyfikowane jako najlepsza polska uczelnia techniczna w automatycznie liczonym rankingu webometrics. W skali świata jest to jednak niska lokata ze względu na małą ilość stron domowych pracowników, mało odniesień do AGH na stronach instytucji współpracujących z AGH i niepublikowanie prac dyplomowych w internecie.