27 lut 2013

Artykuł o bazie różnojęzycznych fonemów

Drugi nasz artykuł przyjęty na tegoroczną konferencję BDAS to Baza danych nagrań mowy do analizy porównawczej różnojęzycznych fonemów. Artykuł prezentuje system gromadzenia, archiwizacji i akustycznej analizy wielojęzycznych próbek mowy. Głównym celem badań jest analiza porównawcza fonemów dla kilkuset języków i stworzenie drzewa genealogicznego języków świata. Opisana została implementacja systemu jako bazy danych z portalem internetowym. Przedstawiono informacje dotyczące zawartości i formy bazy, perspektyw rozwoju i zastosowań w lingwistyce komputerowej.

Portal, na którym powstaje baza jest dostępny pod adresem http://speechsamples.agh.edu.pl/.

Brak komentarzy: