14 mar 2013

Techmo sp. z o.o.

W dniu 11 marca br. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prezes Zarządu INNOAGH oraz dr inż. Dominik Kowal - Członek Zarządu INNOAGH, dr inż. Bartosz Ziółko, prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko, mgr inż. Dawid Skurzok, dr inż. Jakub Gałka oraz mgr inż. Tomasz Jadczyk podpisali umowę nowej spółki spin-off. Główną dziedziną działalności Techmo Sp. z o.o będzie opracowywanie i sprzedaż oprogramowania do przetwarzania mowy polskiej.Główną dziedziną działalności będzie opracowywanie i sprzedaż oprogramowania do przetwarzania mowy polskiej. Głównymi produktami będą: system rozpoznawania mowy SARMATA, model języka polskiego oparty na n-gramach, OrtFon - program do automatycznej zamiany zapisu ortograficznego na transkrypcję fonetyczną, komputerowe systemy dialogowe, program do przekształcania głosu, wyszukiwarka głosowa oraz program do rozpoznawania mówców i ich emocji. Większość z tych produktów była już licencjonowana na zewnątrz przez AGH. Spin-off ma na celu usprawnienie procesu licencjonowania oraz sprzedaży bezpośredniej końcowym użytkownikom systemów interfejsu głosowego, np. do uproszczonej obsługi komputera przez osoby starsze, zastąpienia klawiatury i myszy przez mikrofon dla osób niepełnosprawnych itd. Planowane są dwie formy komercjalizacji. Po pierwsze, AGH udzieli spółce licencję z ustalonym procentem przychodów w celu sprzedaży użytkownikom końcowym oprogramowania wypracowanego przez spółkę i zawierającego w sobie moduły zlicencjonowane od AGH. Po drugie, spółka będzie świadczyć usługi doradcze, serwisowe oraz polegające na wdrażaniu oprogramowania podmiotom, które wykupią licencję AGH na oprogramowanie dotyczące przetwarzania mowy i języka.


www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: