30 mar 2013

Ways to Ptolanguage 3

Od wielu lat są znane silne przesłanki archeologiczne wskazujące, że człowiek migrował z Afryki do Europy i Azji, a dalej do Ameryk oraz Australii i Oceanii. W 2011 Nature opublikowało artykuł Atkinsona potwierdzający tą hipotezę poprzez zależności lingwistyczne. Na konferencji Ways to Protolanguage 3 opowiemy o rozpoczynanych przez nas badaniach mających na celu zweryfikowanie tej wiedzę poprzez analizę częstotliwościową próbek kilkuset języków oraz ich alfabetów fonetycznych. Wystąpienie zostało przyjęto pod tytułem "Phonemes analysis for genealogical tree of world languages" i stanowi realizację projektu „Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nasza baza próbek języków powstaje na stronie speechsamples.agh.edu.pl. Będzie ogólnodostępnym i darmowym zasobem.


Brak komentarzy: