24 maj 2013

Wybór korpusu mowy


Fragment książki "Przetwarzanie mowy"

Przy wyborze korpusu należy rozpatrzyć kilka czynników. Podstawową kwestią jest dobór nie tylko języka, ale także dialektu. Powinien on być taki sam, jak ten którym posługują się docelowi odbiorcy projektowanego systemu. Jest to szczególnie ważne w wypadku języków tych krajów, które prowadziły intensywną działalność kolonizacyjną. Ich języki rozprzestrzeniły się po całym świecie i dialekty różnią się bardzo znacząco.

Nie jest to także bez znaczenia w wypadku języka polskiego. Podstawowe dialekty języka polskiego to: śląski (coraz częściej uznawany za odrębny język), wielkopolski, małopolski (w tym gwara krakowska, podhalańska, sądecka, żywiecka i łowicka), mazowiecki (w tym często zaliczana do niego gwara białostocka), chełmińsko-kociewsko-warmiński, północnokresowy i południowokresowy. W wielu rejonach Polski, zwłaszcza zachodniej i północnej, ze względu na masowy napływ ludności po drugiej wojnie światowej, dialekty nie występują. Używany tam język określany jest jako mieszany. 

Ujednolicenie języka występuje także przez środki masowego przekazu, edukację i multimedia – a przede wszystkim telewizję. To ujednolicenie dąży zwykle do dialektu używanego w stolicy, tak jest także w przypadku Polski. W cieniu tego zjawiska występuje również wzmożone mieszanie dialektów, wynikające z większej mobilności ludzi w ostatnim dziesięcioleciu. W ten sposób także słowa innych dialektów wędrują poza region swojego pochodzenia. 

Kolejnym czynnikiem do uwzględnienia przy wyborze korpusu jest częstotliwość próbkowania w wypadku korpusów zawierających mowę (a nie sam tekst). Typowymi częstotliwościami są 44,1 [kHz] (standard CD) i 16 [kHz] (systemy telekomunikacyjne). Stosuje się także ich wersje okrojone w celu kompresji: 11 025 [Hz] (1/4 pasma CD) i 8 [kHz] (1/2 pasma telekomunikacyjnego). Ten parametr należy uwzględnić, szczególnie jeśli zmienia się korpus, na przykład po wstępnych testach. Dobrze jest odtworzyć mowę w ustalonym przez siebie standardzie. Jeśli są one źle dostosowane, rozpoznamy to po śmiesznym – zwolnionym lub przyśpieszonym – sposobie mówienia.

Istotnym parametrem korpusu jest także format w jakim zapisana jest mowa lub tekst. W wypadku mowy może być dostępna różna liczba kanałów, np. mono lub stereo oraz różny sposób kodowania. Najpopularniejszym sposobem kodowania sygnału analogowego w systemach cyfrowych jest PCM (ang. Pulse Code Modulation). W wypadku polskich korpusów tekstu należy uwzględnić format zapisu polskich znaków ortograficznych. Niestety nie ma w tej kwestii żadnego głównego standardu. Do celów naukowych zwykle najlepiej stosować UTF-8. Stosuje się w nim zarówno znaki jednobajtowe, zaczynające się od 0, jak i wielobajtowe, przy czym 2 bajtowe mają schemat 110xxxxx 10xxxxxx, 3 bajtowe – 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx itd. Innymi standardami są na przykład Windows-1250, nazywany także CP-1250, ISO 8859-2, DOS CP852 i Mazovia. Jednym z programów, który umożliwia ich konwersję jest Gżegżółka darmowo dostępna w internecie.

Warto także ustalić w jaki sposób korpusy zostały utworzone, gdyż zwykle ma to swoje odbicie w ich jakości. Mowa może być nagrywana przez telefon lub bezpośrednio przez mikrofon, w tym drugim przypadku w warunkach studyjnych lub nie. Korpusy mowy zawierają zwykle transkrypcje, które mogą być robione automatycznie lub ręcznie, co ma szczególnie duże znaczenie, jeśli zawierają segmentacje, czyli przypisanie czasów poszczególnym jednostkom. Proces ręcznej segmentacji jest bardzo kosztowny, ale dokładniejszy niż metody automatyczne. Proces przypisywania czasów poszczególnym jednostkom akustycznym może być robiony z bardzo różną starannością. W wypadku zakupu jakichkolwiek korpusów, należy zawsze przed zakupem przeanalizować próbkę nagrań i odpowiadających im transkrypcji. Nigdy nie należy się kierować wyłącznie stosunkiem ilości danych do ceny. Przy nagrywaniu korpusu mowy, należy odrzucać i powtarzać nagrania wszystkich wyraźnych felerów takich jak zająknięcia, powtórzenia słów lub ich błędne wypowiedzenia.Brak komentarzy: