23 cze 2013

Inne korpusy mowy polskiej

Poza CORPORĄ i JURISDIC istnieje kilka innych korpusów mowy polskiej:
• GlobalPhone (N. T. Vu, F. Kraus, and T. Schultz, “Multilingual a-stabil: a new confidence score for multilingual unsupervised training,” Proceedings of IEEE Workshop on Spoken Language Technology, SLT 2010, Berkley, 2010.),
• Luna - z nagraniami rozmów telefonicznych (M. Marciniak, Anotowany korpus dialogów telefonicznych, Wydawnictwo Exit, Warszawa, 2010.),
• SpeechDat(E) (http://www.fee.vutbr.cz/SPEECHDAT-E/),
• Korpus Europarlamentu RWTH Aachen University (J. Lööf, C. Gollan, and H. Ney, “Cross-language bootstrapping for unsupervised acoustic model training: Rapid development of a Polish speech recognition system,” Proceedings of Interspeech, Brighton, pp. 88– 91, 2009.) ,
• Korpus Szklannego z PJWSTK,
Korpus AGH.

Brak komentarzy: