29 sie 2013

Książki z Teorii Sygnałów

Dostępnych jest wiele podręczników akademickich związanych tematycznie z przetwarzaniem sygnałów:

  • R. G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Warszawa: WK, 2000.
  • J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów. Warszawa: WK, 2000.
  • T. P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Ła¸czności, 2009.

Książka B. i M. Ziółko, "Przetwarzanie mowy" przedstawia jedynie wybrane fragmenty teorii sygnałów mające największe znaczenie w inżynieryjskiej praktyce technologii mowy. Te najważniejsze zagadnienia to przede wszystkim analiza częstotliwościowa mowy i filtracja sygnałów mowy. Prezentacja tych zagadnień wymaga posługiwania się matematycznymi modelami mowy i filtrów.

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: