24 sty 2013

Ivona sprzedana...

Amazonowi wg. Pulsu Biznesu 

Rekrutacja do programu TOP 500 Innovators


Zachęcamy do udziału w unikatowym programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators. Inicjatywa ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU
Pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii.

OPIS PROGRAMU
9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University, University of California w Berkeley, University of Cambridge.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA
Największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników
Do 2015 r. na szkolenia zagraniczne wyjedzie łącznie 500 osób
W rekrutacji w roku 2013 zostanie wybranych 160 uczestników projektu, którzy wyjadą w 4 grupach po 40 osób w terminach: kwiecień – czerwiec 2013 i październik – grudzień 2013
Ministerstwo finansuje koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu
Uczestnicy programu będą mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych
Ministerstwo zorganizuje dla uczestników programu w latach 2013-2015 działania wspierające ich aktywność w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań oraz będzie wspierać inicjatywy uczestników w tych obszarach

TERMINY NABORU
Przyjmowanie zgłoszeń do programu jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa do 5 lutego 2013 r.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/rusza-kolejna-edycja-top-500-innovators/

20 sty 2013

MUE 2013

Nasz artykuł "Edit Distance Comparison Con dence Measure for Speech Recognition" został przyjęty na konferencji 7th International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2013) w Seulu. Artykuł opisuje metodę podejmowania decyzji o przyjmowaniu lub odrzucaniu najlepszej hipotezy rozpoznania.

14 sty 2013

Bogactwo współczesnej polszczyzny

Nasza praca "Rodzaje pauz akustycznych i ich konotacje z interpunkcją w transkrypcjach mówionego języka polskiego" została przyjęta na konferencji Bogactwo współczesnej polszczyzny organizowanej w Krakowie przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Konferencja odbędzie się 13-14 kwietnia. 

"Zespół Przetwarzania Sygnałów Katedry Elektroniki AGH prowadzi badania statystyczne nad językiem polskim na potrzeby automatycznego rozpoznawania mowy. Jednym z obecnie analizowanych zagadnień jest możliwość wnioskowania na temat quasi-interpunkcji w mówionym języku polskim na podstawie różnych parametrów, w tym pauz akustycznych, w celu automatycznego wstawiania interpunkcji w transkrypcjach wypowiedzi."