2 lut 2014

Ocena przedmiotu Technologia Mowy przez studentów

Jakub przeprowadził ankiety oceny naszego głównego przedmiotu wśród studentów. Odpowiedzi udzieliło 36 osób. Średnia odpowiedzi była następująca:
Jak efektywnie pracowałeś/aś w trakcie zajęć (ćwiczeń, wykładów, laboratoriów) (3,94)
Jak efektywna była cała grupa w trakcie zajęć (ćwiczeń, wykł. lab.). (3,89)
Przygotowanie prowadzącego do zajęć (4,89)
Dobór tematów (4,43)
Jakość materiałów dodaktycznych (4,00)
Jakość komunikacji między prowadzącym a słuchaczami (4,71)

Ankietowani odpowiadali także na pytania:
"Podobało mi się..."
"Co jeśli zmienić by..."
"Chciałbym/chciałabym aby..."

Dość często przewijały się odpowiedzi chwalące nas za kreatywne podejście do nauki i dobrą atmosferę:
"Współpraca między studentami i prowadzącymi. Pobudzanie do kreatywnego myślenia."
"Podobał mi się stosunek prowadzących do studentów, choć nie zawsze tematy ćwiczeń były ciekawe."
"rzetelność prowadzących"
"Ć - praca na zasadzie samodzielnego rozwiązywania zadań, jednak ze stałym kontaktem z prowadzącym, w razie pojawiających się wątpliwości. L - bardzo ciekawe tematy projektów"
"nowe i otwarte podejście prowadzących do formy zajęć oraz do samych studentów"
"Miła atmosfera, komunikatywni prowadzący, bezstresowa nauka:D"

Był jednak także głos za klasyczną metodą uczenia:
"Chciałbym/chciałabym aby... wszystkie ćwiczenia wykonywane na odpowiednich zajęciach były wykonywane na tablicy pod kontrolą prowadzącego."

Kilka osób wskazało na wykłady jako za mało powiązane z ćwiczeniami i chaotyczne. Kwestia szerszego zakresu wykładów niż ćwiczeń była trudną ale świadomą decyzją od której już nie odejdziemy. Nie z każdego tematu w technologiach mowy da się zrobić ćwiczenia, większość zagadnień wymaga użycia komputerów i jest zbyt trudna aby ją wnikliwie przeanalizować w tak krótkich czasie. Postanowiliśmy więc po części zrobić przegląd technologii, tak aby absolwenci mieli świadomość ich istnienia. Praktyka jest taka, że aby nauczyć się dobrze algorytmów rozpoznawania mowy, trzeba osobiście dany algorytm zaimplementować, a to zajmuje bardzo dużo czasu.
"W - chaos w wykładach, nie do końca wiadomo co jest ważne, a co jest tylko ciekawostką, C - nie mam uwag, L - bardzo fajne"
"(ć) więcej zajęć związanych z przykładami zastosowań algorytmów prezentowanych na wykładach"
"Tematyka poszczególnych zajęć (wykład, laborki, ćwiczenia) powinny być ze sobą powiązane. Niestety, tematy były powyciągane z "

W tym roku zajęć z HTK było trochę więcej niż zwykle ze względu na wyjazd stażowy kolegi, co zostało słusznie zauważone:
"Mniej czasu na HTK"

Były także głosy o braku materiałów do nauki oraz relatywnie nie wysoka ocena liczbowa:
"Chciałbym/chciałabym aby... Prowadzący wskazali więcej materiałów dydaktycznych do kolokwium, ponieważ mieliśmy tylko i wyłącznie stare kolokwia i google."
To mnie trochę zaskoczyło, bo jest skrypt, z różnymi słabościami, ale jednak około 80% materiału z kolokwiów w nim jest - w jednej książce.

Ogólnie zostaliśmy bardzo docenieni z czego się cieszymy:
"super prowadzone, sympatyczni prowadzący, najlepsze zajęcia w tym semestrze, poproszę w następnym podobne tematy"
"Najlepsze zajęcia w toku studiów"

2 komentarze:

Magdalena Wierzańska pisze...

Gratulacje .... a jaka byłą skala ocen? ;)

Bartosz Ziółko pisze...

No do 5 ;)