11 lip 2014

XXII PVC - Scopus

Pełne publikacje XXII konferencji PVC będę zindeksowane w Scopusie. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Elsevier.

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: