28 paź 2014

The Role of Acoustic Features in Marking Accent and Delimiting Sentence Boundaries in Spoken Polish

Nasza publikacja "The Role of Acoustic Features in Marking Accent and Delimiting Sentence Boundaries in Spoken Polish" została przyjęta do druku w czasopiśmie Acta Physica Polonica (Impact Factor 0.604). Opisujemy w niej modele statystyczne dotyczące korelacji między realizacjami fonemów a ich położeniem w zdaniu i akcentem.

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: