29 sty 2015

Inż. Jakub Antoniuk

Kolejną ciekawą pracą dyplomową zrealizowaną w naszym zespole była "Aplikacja do wydobywania mowy z nagrania słabej jakości" wykonana i obroniona przez Jakuba Antoniuka. Serdecznie Gratulujemy!!!

"Celem tej pracy inzynierskiej była implementacja metod do wydobywania mowy z nagrania słabej jakości w środowisku MATLAB. Wybrano metodę odejmowania widmowego oraz wybielania. W poniższej pracy zarówno metody, jak i ich implementacja w użytym środowisku programistycznym zostały dokładnie opisane. Opisano również˙ wpływ doboru parametrów użytych funkcji na wynik działania programu. Końcowa aplikacja korzysta z obu metod, wykorzystując je z różnymi parametrami. Wyniki działania ˙ programu zostały przedstawione na dwóch rodzajach nagrań: sztucznie zaszumionych nagrań mowy, oraz rzeczywistych nagrań mowy z głośnym otoczeniem."

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: