2 mar 2015

Inż. Jerzy Wolf

W dniu dzisiejszym swoją bardzo ciekawą pracę dyplomową "Testowanie odporności systemu
weryfikacji mówcy na aktorską modulację głosową" obronił Jerzy Wolf. Gratulujemy, a o jego próbach włamań radzimy poczytać.

"Przedmiotem niniejszej pracy jest zbadanie zagadnienia naśladowania głosu innej osoby i przetestowanie odporności systemu weryfikacji mowy Voice Color firmy Techmo na tego typu ataki.Na potrzeby pracy użyto dwóch typów nagrań mówców oryginalnych i nagrań naśladowczych. Pierwszy typ nagrań składał się z nagrań ochotników, którzy zgodzili się użyczyć swojego głosu na potrzeby testów systemu weryfikacji mówcy. W tym przypadku osobą próbującą naśladować mówców oryginalnych jest autor pracy (dalej: naśladowca), co umożliwiło dokładniejsze opisanie wyzwań i problemów związanych z tego typu próbą oszukania systemu. Drugim typem plików dźwiękowych, których użyto do przetestowania systemu, były nagrania zawodowego aktora głosowego specjalizującego się w naśladownictwie, Jamesa Arnolda Taylora (dalej: aktor), który dostarczył swoje próby naśladowania pięciu innych znanych aktorów razem z nagraniami oryginalnymi, na których się wzorował.Scenariusz badania zakładał próby oszukania systemu poprzez skuteczne zalogowanie się naśladowców na cudze konto zabezpieczone wygenerowanym wcześniej na podstawie nagrań oryginalnych modelem mówcy. Dla zachowania autentyczności warunków testu próbki głosu mówców oryginalnych i naśladowców zrealizowane zostały podczas autentycznych rozmów telefonicznych."

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: