26 lis 2008

Doktorat ukończony

W piątek 21 listopada, mój kolega Pierre złożył w Yorku moją pracę doktorską. W ostatecznej wersji mój doktorat zawiera 3 rozdziały badawcze i analizę literatury.

Pierwszy rozdział łączy elementy lingwistyczne moich badań. Dokonałem porównania języka angielskiego i polskiego pod kątem rozpoznawania mowy. W nim także zawarłem statystyki fonemów, difonów i trifonów w języku polskim oraz rezultaty stosowania HTK na języku polskim wraz z dokładną analizą błędów.

W kolejnym rozdziale opisuję segmentację sygnału mowy na fonemy przy zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej. Porównałem ją do segmentacji w oparciu o SVM i klasyfikator LogitBoost WEKA. Omówiłem także zagadnienie oceniania segmentacji i przedstawiłem propozycje zmian w tym zakresie dotyczące stosowania logiki rozmytej.

Ostatni rozdział badawczy poświęciłem jest modelom językowym. Przedstawiłem propozycję modelu opartego o POS tagger dr Piaseckiego, który okazał się nieskuteczny w zastosowaniach do rozpoznawania mowy. Większość rozdziału opisuje model podobny do LSA, wykorzystujący macierz słowa-tematy, zawierającą dane statystyczne zdań w języku polskim. Macierz nie zachowuje informacji o kolejności słów w zdaniu, a jedynie o występowaniu konkretnych słów razem w jednym zdaniu. Nowa, konkurencyjna w stosunku do LSA, metoda rozmywania danych w macierzy jest główną nowością i sukcesem w tym modelu.

1 lis 2008

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2008

„Prof. Andrzej Jajszczyk urodził się w 1952 r. w Dęblinie. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, a obecnie profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się w sieciach i węzłach telekomunikacyjnych. W swojej karierze pracował m.in. w University of Adelaide w Australii, Queen's University w Kanadzie oraz Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne we Francji. Kierował bądź kieruje polskimi zespołami w kilkunastu projektach badawczych Unii Europejskiej. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w obszarze telekomunikacji.


Nagrodę FNP otrzymał za wybitny wkład w rozwój technik budowy Internetu nowej generacji. Zdaniem jurorów, przyczynił się do uporządkowania teorii telekomunikacji przez pionierskie prace w zakresie budowy węzłów szybkich sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci optycznych, dotyczące wykorzystania komutatorów scalonych w węzłach sieci telekomunikacyjnych, efektywnych algorytmów sterowania i nowej klasy pól komutacyjnych.”
- PAP

http://www.naukawpolsce.pap.pl