27 lut 2013

Artykuł o bazie różnojęzycznych fonemów

Drugi nasz artykuł przyjęty na tegoroczną konferencję BDAS to Baza danych nagrań mowy do analizy porównawczej różnojęzycznych fonemów. Artykuł prezentuje system gromadzenia, archiwizacji i akustycznej analizy wielojęzycznych próbek mowy. Głównym celem badań jest analiza porównawcza fonemów dla kilkuset języków i stworzenie drzewa genealogicznego języków świata. Opisana została implementacja systemu jako bazy danych z portalem internetowym. Przedstawiono informacje dotyczące zawartości i formy bazy, perspektyw rozwoju i zastosowań w lingwistyce komputerowej.

Portal, na którym powstaje baza jest dostępny pod adresem http://speechsamples.agh.edu.pl/.

26 lut 2013

BDAS'2013

To już czwarta z rzędu konferencja BDAS na której przyjęto nasz artykuł. Tym razem będziemy prezentować pracę "BAZA DANYCH NAGRAŃ MOWY EMOCJONALNE" podsumowującą opracowany przez nas korpus. Korpus ten jest jedynym tego typu zasobem dla języka polskiego, który jest dostępny na licencji naukowej i komercyjnej. Opisaliśmy sposób rejestracji, parametry, strukturę, metadane i licencję bazy danych. Przedstawiliśmy także przykładowe zastosowania do opracowania metod detekcji stanów emocjonalnych w głosie oraz normalizacji nagrań na potrzeby ASR.

www.dsp.agh.edu.pl

24 lut 2013

Speech samples

Uruchomiliśmy stronę poświęconą projektowi Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów dzięki której będzie powstawać baza próbek nagrań kilkuset języków. Strona jest ogólnodostępna i darmowa - speechsamples.agh.edu.pl

4 lut 2013

Oferta pracy w naszym zespole

Zatrudnimy programistę biegle posługującego się technologią .NET w środowisku Visual Studio (C++, zarządzane C++, C#) do pracy w projektach naukowych i wdrożeniowych. Dodatkowym atutem będzie znajomość technik modelowania przestrzeni i(lub) przetwarzania sygnałów akustycznych i języków naturalnych. Praca możliwa zarówno pełnoetatowo jak i w mniejszym wymiarze. Szczegóły o projektach na www.dsp.agh.edu.pl. Zgłoszenia prosimy kierować na bziolko na serwerze agh.edu.pl

3 lut 2013

Open Coffee Krk

W imieniu organizatorów, zapraszam na spotkanie Open Coffee Krk, które rozpocznie się o 8 rano 7 lutego (czwartek). Inicjatywa łączy osoby zainteresowane innowacjami technologicznymi i przedsiębiorczością startupową. Językiem spotkania jest angielski.

2 lut 2013

Spin-off

Podjęliśmy decyzję o utworzeniu we współpracy z InnoAGH spin-offu który będzie zajmował się komercjalizacją systemów rozpoznawania mowy, przetwarzania języka naturalnego i interfejsów głosowych. W planie mamy także kilka pobocznych innowacyjnych pomysłów. Pierwszy z nich powinien już zaistnieć za około 2-3 miesiące. Szukamy osób zainteresowanych współpracą z naszym startup'em.