3 mar 2011

Anotator

Nasz artykuł "Semisupervised production of speech corpora using existing recordings" opisujący niedawno powstałe narzędzie programistyczne do szybkiego robienia profesjonalnych korpusów mowy, wraz z pierwszym utworzonym przy jego wykorzystaniu korpusem, został przyjęty do prezentacji na konferencji International Seminar on Speech Production (ISSP'11) .