18 cze 2011

XVII Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

Nasz artykuł poświęcony zastosowaniu analizy falkowo-Fourierowskiej w rozpoznawaniu mówców został przyjęty na XVII Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. Późniejsze eksperymenty pokazały, że metoda ta jest bardzo obiecującym uzupełnieniem klasycznych metod opartych na MFCC i HMM.