29 maj 2011

Interspeech 2011

Demonstracja naszego systemu rozpoznawania mowy będzie prezentowana na Interspeech 2011 jako artykuł "Automatic Speech Recognition System Dedicated for Polish".

28 maj 2011

Wirtualna Mysz

Rozpoczynamy pilotowe wdrożenie głosowego interfejsu wirtualnej myszy jako projekt Młodych Naukowców będący częścią działalności statutowej WEAiE AGH. Realizacja zaplanowana jest we współpracy z Fundacją Mimo Wszystko Anny Dymnej.

23 maj 2011

Licencja dla SnapKeys

Firma SnapKeys kupiła licencję na nasz słownik frekwencyjny, w celu wykonania ich wirtualnej klawiatury dla naszego języka. Ciekawie kiedy pojawi się na dostępnym w sklepach sprzęcie.