31 sty 2014

Studenckie skojarzenia

Co studenci Inżynierii Akustycznej w AGH myślą o technologii mowy? Odpowiedź znajdziecie w studenckich  mapach skojarzeń (PDF). Niektóre z nich są co najmniej zaskakujące! (JG)27 sty 2014

Inż. Paweł Jaciów i Inż. Marcin Pasternak

Obaj Panowie obronili dzisiaj swoje projekty inżynierskie: Implementacja bazy wiedzy awatara głosowego oraz analiza przeprowadzonych z nim rozmów oraz Testy krzyżowe systemów identyfikacji mówcy. Ich opisy znajdują się na stronie zespołu http://www.dsp.agh.edu.pl/pl:dydaktyka:pracedyplomowe Gratulujemy!!!

25 sty 2014

Rejestracja PVC otwarta

Ceny rejestracji na XXII Pacific Voice Conference zostały upublicznione. Zniżkowe opłaty obowiązują do 14 marca. Wkrótce dalsze szczegóły, między innymi wstępny program. Zapraszamy.

17 sty 2014

O nas w Computer World

"Rozwiązania wykorzystujące biometrię głosu uproszczą weryfikację klienta realizowaną przez hasło lub kod PIN. Zwiększy to wygodę i bezpieczeństwo użytkownika oraz przyniesie oszczędności firmom, których działalność wymaga obsługi dużej liczby klientów, np. banków czy telekomów." - Więcej na: http://www.computerworld.pl/artykuly/394174_1/Po.glosie.mnie.poznacie.html

15 sty 2014

Rozszerzony korpus mowy AGH

Nasz korpus mowy został zwiększony do 18,5 godzin. W efekcie jest jednym z największych korpusów języka polskiego. Całość jest anotowana plikami mlf, w większości na słowa, fragmenty na fonemy, a inne na frazy. W niewielkiej części korpusu są dodatkowo zaznaczone oddechy.

11 sty 2014

Krótki film na w pół serio o alkomatach głosowych. Analiza głosu osób pod wpływem alkoholu była jednym z tematów Interspeech Challenge 2010. Udostępniono wówczas korpus rejestrowany w samochodach. Na konkurs zgłosiło się prawie 10 zespołów z różnymi propozycjami algorytmów.