24 kwi 2009

WorldComp 2009

Nasz kolejny artykuł został przyjęty na kongres WorldComp 2009, składający się z 22 konferencji na które przyjedzie około 2000 naukowców, inżynierów i przedsiębiorców. Referat znajdzie się w części poświęconej sztucznej inteligencji, gdzie przyjęto jedynie 27% z nadesłanych prac. W ramach kongresu wystąpią między innymi profesorowie Ian Foster, znany z obliczeń gridowych, Brian D. Athey (biomedyczna informatyka) i dr. K. Eric Drexler (nanotechnologia).

10 kwi 2009

Statystyki fonemów

Dwa nasze artykuły zostały przyjęte na konferencje:
WORLDCOMP'09 w Las Vegas i IIS 2009 w Krakowie. Pierwszy artykuł opisuje statystyki fonemów zebrane z wykorzystaniem korpusu Rzeczypospolitej a drugi z wykorzystaniem wikipedi.