25 maj 2012

Studia doktoranckie z Zespołem Przetwarzania Sygnałów AGH


Zapraszamy studentów 5 roku elektroniki, telekomunikacji, informatyki i pokrewnych kierunków na studia doktoranckie od października. W ramach prowadzonych badań przewidziany jest udział w projektach naukowych z wynagrodzeniem 3000-4000 zł miesięcznie.

Zgłoszenia z CV, ocenami ze studiów i tematem pracy magisterskiej wraz z nazwiskiem promotora prosimy kierować emailem na adres bziolko na poczcie AGH.

18 maj 2012

Seminarium Katedry Elektroniki AGH

Serdecznie zapraszamy w dniu 23 maja 2012 o godz. 1100 do sali 501 C-3 na  seminarium pt.

„Normalizacja traktu głosowego w aplikacjach mowy”

które wygłosi
Mgr inż. Mariusz Mąsior

10 maj 2012

Nasz artykuł "CONFIDENCE MEASURE BY SUBSTRING COMPARISON FOR AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION" został przyjęty na konferencji ICALIP 2012. Artykuł opisuje eksperymentalną ocenę hipotez rozpoznań na podstawie analizy podobnych ciągów fonemów w najbardziej prawdopodobnych hipotezach i porównaniu ich prawdopodobieństw.