27 lis 2009

Komunikacja okiem

"W Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej powstało Cyber-Oko, system pozwalający na poruszanie kursorem komputera za pomocą wzroku, umożliwiający obserwację, na które fragmenty strony internetowej pada wzrok czytelnika, a także badanie koncentracji uwagi u dzieci. Cyber-Oko nagrodzono Medalem Innowacje 2009 na tegorocznych targach Technicon Innowacje, które odbyły się w Gdańsku.

Cyber-Oko to zarazem aplikacja, oprogramowania i nowy sprzęt. Można je własnoręcznie szybko zamontować na monitorze komputera PC, obsługującego system Microsoft XP, Vista lub Windows 7 i spełniającego kilka podstawowych wymagań, określanych w instrukcji obsługi Cyber-Oka.

Wystarczy przyczepić na rzepach w rogach monitora 4 zestawy diod emitujących światło podczerwone, elektroniczny opracowany sterownik diod, kamerę internetową i zainstalować oprogramowanie z płytki CD. Instrukcja montażu określa sposób, w jaki powinny być ułożone poszczególne diody i kamera, aby uzyskać oczekiwany efekt odbicia świateł podczerwonych na źrenicy oka. W odróżnieniu od innych systemów eksperymentalnych, opracowane w Politechnice Gdańskiej algorytmy śledzenia wzroku są na tyle skuteczne, że wykorzystujący je system uzyskuje pełne własności użytkowe - jego praca nie zależy od koloru tęczówki, czy od używania okularów korekcyjnych oraz jest w wysokim stopniu niezależna od ruchów głowy, mrugania powiekami itp.

Osoba korzystająca z systemu powinna siedzieć w odległości ok. 55 cm od monitora, wówczas obraz oka będzie ostry. Pomieszczenie powinno być przyciemnione. Należy unikać światła dziennego ze względu na zawartość w nim promieniowania podczerwonego, które nie pozwoliłoby na odpowiednią pracę diod IR
."

- PAP

23 lis 2009

The Tenth IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications ~AIA 2010~

Nasz artykuł na temat statystyk n-gramowych słów w języku Polskim został przyjęty na konferencję The Tenth IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications ~AIA 2010~. Artykuł opisuje statystki, opisane już wcześniej na blogu, i proces ich zbierania. Modelowanie języka Polskiego w oparciu o n-gramy jest w tej chwili jednym z najbardziej priorytetowych kierunków naszych działań. Już wkrótce będziemy mogli przedstawić pierwsze wyniki zastosowania zebranych statystyk do poprawy jakości rozpoznania mowy.

11 lis 2009

The Seventh IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications

Przyjęto do druku nasz kolejny artykuł na temat ekstrakcji mowy z ze sztucznie zaszumionego sygnału przy pomocy dwóch oddalonych od siebie filtrów. Ten artykuł opisuje 2 nowe podejścia: analizę cross-correlation sygnałów z obu mikrofonów i zastosowanie filtrów adaptacyjnych.

R. Samborski, M. Ziolko, B. Ziolko, J. Galka "Speech Extraction From Jammed Signals In Dual-Microphone Systems", The Seventh IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications , Innsbruck, 2010.

4th Language & Technology Conference

Kilka dni temu wróciliśmy z 4th Language & Technology Conference. Konferencja wydawała się trochę mniejsza niż jej 3 edycja 2 lata temu. Były 2 długie bloki tematyczne o systemach w zastosowaniach bezpieczeństwa publicznego i rzadkich językach. Była też dyskusja na temat standardów prowadzona przez szefa CLARIN. Otrzymaliśmy także wydaną przez SPRINGERA publikację wybranych i poprawionych artykułów z poprzedniej edycji.