12 lut 2011

Sztuczna ręka sterowana myślami

"[...] Mechaniczna ręka powstała na zlecenie amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych - DARPA. [...] Mechaniczna kończyna potrafi się obracać, zginać i skręcać na 27 różnych sposobów. Posiada ona zdolności chwytne i nie powinna uszkodzić nawet kruchych przedmiotów. Kieruje się nią po wszczepieniu do mózgu mikroczipu monitorującego aktywność neuronów i przetwarzającego ją na sygnały rozumiane przez protezę. [...]"
- Krzysztof Pielesiek, gazeta.pl