10 kwi 2009

Statystyki fonemów

Dwa nasze artykuły zostały przyjęte na konferencje:
WORLDCOMP'09 w Las Vegas i IIS 2009 w Krakowie. Pierwszy artykuł opisuje statystyki fonemów zebrane z wykorzystaniem korpusu Rzeczypospolitej a drugi z wykorzystaniem wikipedi.

Brak komentarzy: