15 lut 2010

Nasz artykuł "Evaluation of Errors in Polish Phones Segmentation for Different Types of Transitions" został przyjęty na konferencji MELECON. Artykuł opisuje skuteczność segmentacji mowy na fonemy w zależności od rozdzielanej pary. Najłatwiejsze w wykryciu są granice miedzy dwoma głoskami zwartymi(/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/), a najtrudniejsze między samogłoskami ustnymi (/i/, /y/, /e/, /a/, /o/, /u/), a samogłoskami nosowymi (/ę/, /ą/).

Brak komentarzy: