15 sty 2014

Rozszerzony korpus mowy AGH

Nasz korpus mowy został zwiększony do 18,5 godzin. W efekcie jest jednym z największych korpusów języka polskiego. Całość jest anotowana plikami mlf, w większości na słowa, fragmenty na fonemy, a inne na frazy. W niewielkiej części korpusu są dodatkowo zaznaczone oddechy.

Brak komentarzy: