17 mar 2009

Obrona pracy doktorskiej

11 marca obroniłem swoją pracę doktorską na wydziale informatyki Uniwersytetu w Yorku. Obrona trwała niewiele ponad 2 godziny. Tak jak to jest w zwyczaju w Wielkiej Brytanii recenzenci wskazali drobne poprawki do doktoratu przed jego ostatecznym złożeniem. Zasugerowali obliczenie perpleksji korpusów tekstów, których używałem. Perpleksja to miara komplikacji tekstu oparta o entropię. Mam również przeprowadzić analizę korelacji błędów segmentacji i typów fonemów. Ponadto trzeba rozbudować, niektóre wprowadzenia do rozdziałów i wnioski. Recenzenci oszacowali te poprawki na 2 miesiące. Byłem pierwszym Polakiem broniącym tam pracę doktorską.

Brak komentarzy: