17 mar 2009

SPECOM 2009

21 czerwca jadę na konferencję SPECOM 2009. Wygłoszę tam referat na temat zbieranych przez nas statystyk trifonów języka polskiego. Konferencja jest poświęcona wyłącznie przetwarzaniu mowy, więc oczekuję sporej dawki nowej wiedzy. Oba zaproszone referaty mają być na temat rozpoznawania mowy. Będą to "Towards Natural Acoustic Interfaces for Automatic Speech Recognition" Profesora Walter Kellermann z University of Erlangen-Nuremberg i "Unsupervised decomposition of words for speech recognition and retrieval" Profesora Mikko Kurimo z Helsinki University of Technology.

Brak komentarzy: