30 maj 2013

SIGMAP

Nasz artykuł "Length of Phonemes in a Context of Their Positions in Polish Sentences" został przyjęty na konferencję SIGMAP. Praca opisuje zjawisko wydłużania większości fonemów na końcach zdań co daje możliwość modelowania interpunkcji w rozpoznawanej mowie. Przy zastosowanym kryterium akustycznym wykryto 37% końców zdań przy zaledwie 2.5 % stopie fałszywych detekcji.

Brak komentarzy: