3 wrz 2013

Problemy Kryminalistyki

Nasza praca "Zastosowanie algorytmu DTW jako narzędzia w identyfikacji mówcy" (we współpracy z koleżankami i kolegą z Instytutu Ekspertyz Sądowych) ukazał się już w najnowszych Problemach Kryminalistyki (numer 280).

W artykule omówiono problemy związane z identyfikacją mówcy i przedstawiono propozycję procedury ułatwiającej proces identyfikacji w części akustycznej. Koncepcja opiera się na metodach programowania dynamicznego, a w szczególności algorytmu znanego jako DTW (ang. Dynamic Time Warping). Przeprowadzone zostały testy, wskazujące na przydatność proponowanej procedury przy próbie ustalenia, które samogłoski oraz formanty pozwalają dostatecznie zróżnicować mówców, indywidualizując tym samym dostatecznie każdego.

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: