25 paź 2013

Language and Technology Conference w Poznaniu

Nasz artykuł "A Comparison of Polish Taggers in the Application for Automatic Speech Recognition" został zaakceptowany na konferencji LTC, która odbędzie się w Poznaniu 7-9 grudnia. Artykuł opisuje najbardziej znane i ogólnodostępne taggery dla języka polskiego: WMBT, Pantera, WCRFT i Concraft. Ocenia je także pod kątem przydatności w modelowaniu języka na potrzeby rozpoznawania mowy.

www.dsp.agh.edu.pl