12 paź 2013

Strona internetowa SARMATy

Nasz system automatycznego rozpoznawania mowy polskiej SARMATA doczekał się w końcu własnej strony internetowej www.dsp.agh.edu.pl/sarmata oraz upublicznienia na niej interfejsu programistycznego. Wiąże się to z przetargiem na model pokazowy w ramach programu POIG .01.03.02-12-009/11 "Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób używania rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w reklamach i punktach informacyjnych", który będzie lada dzień ogłoszony.

Brak komentarzy: