31 maj 2014

Prozodia a semantyka

Kiedy pauza jest wypowiedzią? Jak ton wypowiedzenia słowa może zmienić jego sens, a nawet znaczenie artykułu Konstytucji? Czy prozodia istnieje w języku migowym? Jaki sposób wypowiedzi jest odbierany jako niepewny?
O tym i innych zagadnieniach można było usłyszeć w minionych dniach (29-30 maja) w Warszawie na konferencji 'Prozodia w semantyce - semantyka w prozodii', w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć.
Konferencja była wspólnym projektem UKSW i UW. Była to doskonała okazja do spotkania i wymiany doświadczeń badawczych dla lingwistów, fonetyków, filologów, logopedów i ... inżynierów. Interdyscyplinarność konferencji zaowocowała wieloma cennymi burzami mózgów i na pewno owocować będzie w przyszłości, również współpracą na tym bardzo ciekawym polu badawczym.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie, gratulujemy przedsięwzięcia i życzymy kolejnych tak udanych inicjatyw!

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: