25 kwi 2013

Korpus mowy z emocjami

AGH udzieliło licencji Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu na korpus mowy z emocjami opracowany przez Magdalenę Igras. Korpus będzie wykorzystywany do badań potrzebnych do pracy magisterskiej realizowanej na Wydziale Psychologii.

Korpus składa się z nagrań wyrażających pięć podstawowych emocji  (radość, smutek, złość, strach, zdziwienie), ironię oraz stan neutralny/obojętny jako sygnał referencyjny. Należy zaznaczyż, że ironia nie jest emocją w rozumieniu teorii emocji podstawowych. Można uznawać ją za  postawę emocjonalną bądź środek wyrazu świadczący o nastawieniu emocjonalnym. Ton ironiczny jest jednak dodatkową informacją niesioną przez sygnał mowy – reprezentującą postawę emocjonalną wobec wypowiadanej treści lub odbiorcy.

Brak komentarzy: