3 kwi 2013

Modelowanie i Pomiary w Medycynie

Nasz artykuł "Modelowanie i detekcja oddechu w sygnale akustycznym" został przyjęty na konferencję "Modelowanie i Pomiary w Medycynie" MPM'2013, która odbędzie się 19 - 23 maja 2013r. w Krynicy Zdroju. Artykuł opisuje nasza metodę wykrywania oddechów w nagraniu mowy i jej potencjał do zastosowań w inżynierii biomedycznej.

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: