20 kwi 2013

LXXI Zjazd PTJ

Moja propozycja referatu "Nauczanie elementów językoznawstwa na kierunkach technicznych" została przyjęta na LXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Gnieźnie. Referat będzie dotyczył podejść do nauki elementów językoznawstwa w przedmiotach dotyczących przetwarzania mowy na kierunkach takich jak Inżynieria Akustyczna, Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Omówione zostaną powody dla których uczona wiedza i umiejętności są bardzo pożądanym elementem wykształcenia inżynierów wspomnianych specjalności. Przedstawiona zostanie używana metodologia nauczania oraz odbiór tej wiedzy przez studentów AGH.

Brak komentarzy: