23 cze 2013

CORPORA - korpus mowy polskiej prof. Grocholewskiego

Najpopularniejszym korpusem polskiej mowy jest CORPORA opracowana przez Stefana Grocholewskiego na Politechnice Poznańskiej w 1997 roku. Jest ona opisana przez autora w następujący sposób: 
“Dla każdego z 45 mówców dokonano nagrań 365 wypowiedzi. Do nagrań wykorzystano mikrofony pojemnościowe lub w jednym przypadku mikrofon dynamiczny. Parametry nagrań: częstotliwość próbkowania - 16 kHz, długość słów - 12 bitów. Nagrań dokonano w warunkach naturalnych pomieszczeń, w bezpośredniej bliskości pracującego komputera.”

Wypowiedziami są głównie imiona i 114 semantycznie niespójnych zdań. Korpus został ułożony pod kątem zapewnienia jak największej różnorodności fonetycznej. Stąd występowanie takich zdań jak “On myje wróble w zoo” czy kultowa już fraza "lubić czardaszowy pląs". Wypowiedzi 2 mówców (mężczyzny i kobiety) zostały ręcznie posegmentowane na fonemy. Następnie użyto metod programowania dynamicznego, aby posegmentować automatycznie nagrania dla pozostałych mówców. Korpus jest dostosowany do użycia między innymi przez HTK, będący najpopularniejszym, darmowym, akademickim systemem rozpoznawania mowy. Jest więc on swego rodzaju standardem w badaniach nad rozpoznawaniem mowy.

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy: