17 lip 2013

Pacific Voice Conference w Krakowie, 2014

Polska Sekcja IEEE i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu dołączyły do grupy instytucji organizujących XXII Annual Pacific Voice Conference w 2014 roku w Krakowie. Ta edycja konferencji będzie skupiać się na zastosowaniach technologii. Skład organizatorów zapewnia jej najwyższą jakość i popularność. Obecnie trwają rozmowy z firmami zainteresowanymi sponsorowaniem i(lub) prezentacją produktów na PVC.

Brak komentarzy: