5 lip 2013

Zgłoszenie patentowe złożone

Nasz rzecznik patentowy potwierdził złożenie naszego międzynarodowego zgłoszenia patentowego w Europejskim Biurze Patentowym.

Data zgłoszenia: 26-06-2013
Numer zgłoszenia: PCT/EP2013/063330
Data pierwszeństwa: 01-05-2013
Tytuł: A SPEECH RECOGNITION SYSTEM AND A METHOD OF USING DYNAMIC BAYESIAN NETWORK MODELS
Zgłaszający:  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Twórcy:   Bartosz Ziółko, Tomasz Jadczyk

Brak komentarzy: